Photographs

Title By Description Created Last modifiedsort ascending
Embryology Course Photograph 1893 1893 16 Oct 2018 - 1:15:48am
Embryology Course Photograph 2009 2009 16 Oct 2018 - 1:15:06am
Elbert C. Cole 1923 4 Jul 2018 - 4:41:00am
G. E. Vincent 1923 4 Jul 2018 - 4:41:00am
Samuel B. Detwiler 1923 4 Jul 2018 - 4:41:00am
Kard Domin 1926 4 Jul 2018 - 4:41:00am
C. H. Blake undated 4 Jul 2018 - 4:41:00am
S. Pond 1921 4 Jul 2018 - 4:41:00am
Charles Renn 1930s?-1949? 4 Jul 2018 - 4:41:00am
C. H. Stockard 1921 4 Jul 2018 - 4:41:00am
O. R. Lengworthy 1923 4 Jul 2018 - 4:41:00am
James McKeen Cattell 1926 4 Jul 2018 - 4:41:00am
J. B. Jansen 1927 4 Jul 2018 - 4:41:00am
Ernst Fischer 1935 4 Jul 2018 - 4:41:00am
Ethel Newton Harvey 1921 4 Jul 2018 - 4:41:00am
George Howard Parker 1925 4 Jul 2018 - 4:41:00am
Russell L. Cecil 1925 4 Jul 2018 - 4:41:00am
Balduin Lucké 1928 4 Jul 2018 - 4:41:00am
James B. Lackey 1923 4 Jul 2018 - 4:41:00am
J. R. Schramm 1921 4 Jul 2018 - 4:41:00am
B. Cohen 1927 4 Jul 2018 - 4:41:00am
Ethel G. Stiffler 1924 4 Jul 2018 - 4:41:00am
J. K. W. Ferguson 1935 4 Jul 2018 - 4:41:00am
Harold Tupper Mead 1925 4 Jul 2018 - 4:41:00am
Portrait of Thomas Hunt Morgan at microscope Alfred F. (Alfred Francis) Huettner 1930 4 Jul 2018 - 4:41:00am
E. L. Mark 1926 4 Jul 2018 - 4:41:00am
H. B. Bell 1924 4 Jul 2018 - 4:41:00am
Charles E. Packard 1924 4 Jul 2018 - 4:41:00am
G. R. Lyman 1922 4 Jul 2018 - 4:41:00am
Victor Schechter 1930-1934 4 Jul 2018 - 4:41:00am
E. E. Watson 1925?-1945? 4 Jul 2018 - 4:41:00am
EE Just pitching horseshoes Alfred F. (Alfred Francis) Huettner 4 Jul 2018 - 4:41:00am
Jane Maxwell 1933-1934 4 Jul 2018 - 4:41:00am
H. J. Fry 1922 4 Jul 2018 - 4:41:00am
S. Higgins 1927 4 Jul 2018 - 4:41:00am
D. C. Warren 1921 4 Jul 2018 - 4:41:00am
A. H. Turner 1927 4 Jul 2018 - 4:41:00am
Henry R. Muller 1925 4 Jul 2018 - 4:41:00am
C. M. Cheer 1927 4 Jul 2018 - 4:41:00am
Field and buildings undated 4 Jul 2018 - 4:41:00am
Victor Jollos 1934 4 Jul 2018 - 4:41:00am
J. S. Drummond 1927 4 Jul 2018 - 4:41:00am
Kenneth C. Blanchard and R. S. Lillie undated 4 Jul 2018 - 4:41:00am
Frederick L. Hisaw 1926 4 Jul 2018 - 4:41:00am
N. Borodin 1924 4 Jul 2018 - 4:41:00am
Bernice L. Maclean 1936 4 Jul 2018 - 4:41:00am
E. F. Adolph 1935 4 Jul 2018 - 4:41:00am
MBL Crane and Candle House buildings Alfred F. (Alfred Francis) Huettner 1919 4 Jul 2018 - 4:41:00am
D. J. Edwards 1921 4 Jul 2018 - 4:41:00am
R. A. Buddington 1924 4 Jul 2018 - 4:41:00am

Pages